Lånefinansiering i Spansk bank

Vi har samarbeid med flere banker i Spania, som Nykredit og Banco Sabadell

Det vanligste spørsmålet vi får, er;

«Hva trenger jeg å ha med meg til Spania?»

BANK

1. Tre (3) siste lønnsslipper.

2. Arbeidskontrakt når dette ikke samsvarer med siste selvangivelse.

3. Siste selvangivelse (ikke utkast). For selvstendig næringsdrivende må revidert regnskap for selskapet medfølge, samt revisorgodkjent resultatregnskap for siste kvartal d.å.

4. Rett kopi av gyldig pass.

5. Verdivurdering av oppgitt eiendom i lånesøknad, av megler eller godkjent takstmann.

6. Utskrft fra nettbank som viser fri egenkapital. F.eks utskrift fra sparekonto eller lignende.

7. Utskrift fra nettbank som viser total gjeld.

ADVOKAT

1. Rett kopi av gyldig pass.

2. Bekreftelse på bostedsadresse ifm. opprettelse av bankkonto. Dette kan for eksempel være betalt strømregning, telefonregning osv.

Vi vil selvfølgelig bistå med svar og problemer dere måtte ha under prosessen. Dette er bare standard retningslinjer vi bruker og må følge i forhold til de spanske kravene. Har du noen spørsmål til noe av det over, ta kontakt med oss.

badge